Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári, ktoré som zadal v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií týkajúcich sa činnosti spoločnosti DISTING SK, S.R.O., Valaská Dubová 46, 034 96, okr. Ružomberok, IČO 53 642 384, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 76803/L („spoločnosť“), formulár je dostupný na stránke www.disting.sk prevádzkovanej spoločnosťou („formulár“).
Súhlasím, aby ma spoločnosť za účelom vybavenia mojej žiadosti kontaktovala najmä priamym telefonickým oslovením, prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správou.

Zároveň potvrdzujem, že:
a) všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo formulári, som poskytol/poskytla spoločnosti dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a
b) spoločnosťou mi pred udelením súhlasu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované GDPR1 a zákonom o ochrane osobných údajov2.