O NÁS

DISTING.SK s. r. o.

DISTING SK sa zameriava na TZB - montáž potrubných rozvodov vykurovania a zdravotechniky, montáž kanalizačných rozvodov, rekuperácie, plynoinštalácie a následný servis.

Patrí sem kompletné vybavenie budovy od zdravotechniky (kanalizácia, voda), cez domový plynovod, elektroinštaláciu, rozvody vykurovania a chladenia spolu so zdrojmi tepla a chladu a rôzne ďalšie zariadenia. 

Našou úlohou je zabezpečiť pre klienta podľa jeho návrhu kompletné technické zariadenie budovy až po finálnu realizáciu a prípravu všetkých podkladov potrebných pre kolaudáciu.

Podlahové kúrenie je moderný, efektívny a energeticky úsporný systém vykurovania.

Stropné a stenové chladenie je prirodzené ochladzovanie stropu a stien, pričom sálaním sa chlad prenáša do miestnosti. Rovnaký princíp funguje aj pri stropnom a stenovom vykurovaní.

Zaoberáme sa návrhom a montážou vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, rozvodov zdravotechniky (vody a kanalizácie), plynu, a tiež ich opravou a servisom.

Zameriavame sa na návrh a inštaláciu energeticky úsporných systémov s inteligentným ovládaním, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, s použitím najmodernejšej technológie. Naši partneri ponúkajú čoraz pokročilejšie produkty, ktoré dbajú na ekologickú udržateľnosť.

Zákazníkom sa snažíme vždy poradiť a ponúknuť najlepšie možné riešenie, pri ktorom vychádzame z našich mnohoročných skúseností.

V prípade, že nás chcete kontaktovať,
možete využiť aj náš formulár.